ČASOVÝ PLÁN 3E LIGY

První kolo se hraje 7. 10.  2019 - 13. 10. 2019

Druhé kolo se hraje 14. 10. 2019 do 20. 10. 2019

Třetí kolo se hraje 21. 10. 2019 do 27. 10. 2019

Čtvrté kolo se hraje 28. 10. 2019 do 3. 11. 2019

Páté kolo se hraje 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019

Šesté kolo se hraje 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019

Sedmé kolo se hraje 18. 11. 2019 do 23. 11. 2019


SEMIFINÁLE 3E LIGY je plánováno na 24. 11. 2019

League of Legends sekce 3E Ligy

Liga je tvořena online a offline sekcemi. Online sekce má za úkol kvalifikaci týmů a jednotlivců do finálových klání, zatímco offline kola slouží k setkávání esportových skupin z různých škol, k networkingu, podpoře esportu, zvyšování povědomí o zapojených vysokých školách a v neposlední řadě k finálovým zápasům mezi univerzitami.

Trvání jedné sezóny ligy je stanoveno semestrálně. Přičemž na konci každého semestru celá liga vyvrcholí v rámci offline finále v jednom z měst, ve kterém je univerzita zapojená do 3E ligy.

Liga probíhá systémem swiss, který zajišťuje maximální spravedlivost a určení nejlepších celků dané sezóny. Systém se snaží vždy vytvořit zápas mezi jednotlivci/týmy, kteří mají stejné či podobné výsledky v předchozích kolech. Příkladem mohou být týmy A, B, C a D. V prvním kole jsou týmy rozlosované náhodně a střetne se tým A a B a C a D. V prvním kole nakonec vyhraje tým A a C, přičemž týmy B a D prohrají. V následujícím kole už má systém určitá data o předchozích výsledcích a do dalšího kola spolu vylosuje tým A a C a B a D. Nakonec bude mít tým A 2 výhry, tým C a B jednu výhru a jednu prohru a tým D dvě prohry. V případě, že systém nemá týmy se stejnými výsledky, snaží se proti sobě postavit týmy s nejpodobnějším skóre. Systém po celou dobu ligy taktéž nikdy nepostaví proti sobě týmy/jednotlivce, kteří už proti sobě hráli.

3E liga bude kontrolována spolkem ESA, z.s., který bude řešit veškeré prohřešky. Během každého offline i online turnaje, bude nastolena pozice GM (GAME MASTER), který bude řešit nastalé problémy v reálném čase.

Při zjištění nepovolených softwarových pomůcek (hackování) přistupuje spolek s vyloučením týmu (nebo osoby) do konce semestru, dle závažnosti je možné i doživotní vyloučení z celé ligy.

V onlineových částech ligy budou dodržována pravidla pro přihlášení do zápasu, která budou stanovena vždy před zahájením ligy. V případě nedodržení časového limitu, je zápas řešen kontumací nepřipraveného týmu.

Momentální umístění vašeho týmu bude možné sledovat na našich stránkách, v sekci www.esportsa.cz/statistiky/.

Semifinálové rozřazení 4 týmů do pavouka bude probíhat na základě jejich umístění v systému swiss pro danou sezónu. Přesná pravidla, místo a čas finálového offline eventu budou upřesněna v průběhu trvání ligy.